pozadi pozadi2.jpg pozadi3.jpg pozadi4.jpg
Ornament není pouhá ozdoba. Můžeme jej chápat také jako odkaz ke svátečnosti, jako vytržení z všedního, každodenního, utilitárního, profánního, jako jedinečnost prožitku, jako vyvázání z obyčejného.
|