pozadi pozadi2.jpg pozadi3.jpg pozadi4.jpg pozadi5.jpg pozadi6.jpg pozadi7.jpg pozadi8.jpg
Popis dnešní Zairy by musel obsáhnout i celou její minulost. Ale město svou minulost nevypráví, má ji, jako čáry na dlani, vepsanou do brázd ulic, do mříží oken, do zábradlí schodišť, do tyčí hromosvodů, do žerdí vlajek, každý jeho úsek je po svém zbrázděn, zářezy, rýhami, vrypy.


I. Calvino
|